زمینه لوگو

مگلوب برانید

این محصول با استفاده از روغن تمام پایه سنتزی با کیفیت عالی تولید شده است و علاوه بر روانی و محافظت از قطعات موتور باعث کاهش مصرف سوخت هم می شود. ابن فرآورده برای عموم خودروهای سواری و ون های سبک با سوخت بنزین یا مجهز به توربو شارژ طراحی شده است

تحت لیسانس رسمی از ایفااویل اتریش